Mjukvaran för PLC-system samt för kontrollpanelen i pumpstationen ”Sobieski” i Gdansk

I Gdańsk genomförs det ett vatten- och avloppsvattenhanteringsprojekt. Projektet omfattar modernisering och utveckling av vatten- och avloppsinfrastruktur och pågår mellan 2005 och 2010. Syftet med det vatten- och avloppsvattenhanteringsprojektet är bland annat att förbättra samt skydda naturmiljön och vattnets renhet. Som en del av projektet utförde MH Automatyka mjukvaran för PLC-styrenheten samt kontrollpanelen i pumpstationen ”Sobieski”.

Det finns fyra pumpar installerade i pumpstationen, två med effekt på 90kW och tvår med effekt på 30kW. Pumparna drivs av ATV61-omformare. Styrsystemet implementerades med användning av en M340 programmerbar styrenhet och en XBTGT-kontrollpanel. Omformarna styrs genom en kommunikationslänk med Modbus-protokollet. Styrning av utrustningen baseras på ett hierarkiskt system uppdelat i följande steg:

  • Lokal manuell styrning (elektrisk vid drivenheten)

  • Manuell styrning från panelen eller från SNG-distributionscentralen

  • Automatisk styrning från panelen eller från SNG- distributionscentralen

Styrfunktionen tas över av knapparna efter att inställa omkopplare till MANUELL-läget. Det är den lägsta kontrollnivån som används främst för start och service av utrustningen. På denna kontrollnivå fungerar enbart elektriska blockader i styrkretsarna av enskilda enheter, tekniska blockader som hanteras av PLC-styrenheten fungerar inte. Efter att inställa omkopplare till AUTOMAT-läget aktiveras det styrning genom PLC-styrenheten, dvs. de andra två styrlägena (manuellt fjärrläget eller automatiskt läget) från panelen eller från distributionscentralen. I manuellt fjärrläget kan operatören styra enskilda enheter med tekniska blockader kvarstående. I automatiskt läge utfärdar operatören endast START/STOP-kommandona för att fylla vissa tankar och systemet arbetar oberoende och styr de tekniska blockaderna. Nedan finns det en generell MIMIC ritning av pumpstationen implementerad på XBTGT-kontrollpanelen.

På de följande skärmarna på kontrollpanelen kan man kolla status för elnätet (växlar av mellanspänningsställverket och lågspänningsställverk, status för automatisk överföringsbrytare), ändra pumpstationens arbetsparametrar och se en sammanfattning av aktiva larm. Pumpstationen byggdes som en obemannad anläggning. Den programmerbara styrenheten utbyter data med användning av MT101-modulen genom GPRS-anslutningen och anger information om anläggningens status och tillåter att ta emot kommandon. Kontroll och styrning av pumpstationens arbete kan utföras i på avstånd från distributionscentralen. Detta tillåter att förminska servicekostnaderna och samtidigt ger möjlighet för snabb svarstid i fall av haveri.

INNE REALIZACJE

back to top