PARTNERS

Partnerskap är en av våra grundvärderingar. Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra affärspartner vilka gynnar båda sidor. Det här samarbetet leder till att våra kunder har tillgång till elektrisk utrustning av hög kvalitet och innovativ industriell styrteknik. 

 

SCHNEIDER ELECTRIC

Vi är världsledande inom området industriell styrteknik och fördelning av elektrisk energi

 

EATON ELECTRIC

I maj 2009 slöt vi ett partnerskapsavtal med Eaton Moeller

 

HELUKABEL

Tillsammans kan vi utföra en beställning på professionella kablar och sladdar inom 1-2 dagar

 

NOARK ELECTRIC

NOARK Electric tar hand om utveckling, tillverkning och distribution av elektrotekniska apparater och deras komponenter

 

WIELAND ELECTRIC

Företaget Wieland, vilket fyllde 100 år 2010, hör till pionjärer inom elektriska anslutningar