Modernisering av testanordningen för elektriska anslutningar i järnvägskoppel

Moderniseringen beställdes av Dellner Couplers, företaget känt inom järnvägsindustrin och en ledande tillverkare av järnvägskoppel i världen. Koppel används inom järnvägsindustrin för att ansluta vagnar. Förutom mekaniska anslutningar måste kopplen förse även elektriska anslutningar. Den del av kopplet som är ansvarig för elektriska anslutningar består av ett block av isoleringsmaterial som innehåller uttag eller kontakter avsedda för elektriska anslutningar. Mycket ofta finns det interna sammankopplingar, sk. korskopplingar inom ett block. Blocket är inkapslat i ett metallskydd. I baksidan av skyddet finns det kablage för att koppla vagnen.

 

När det gäller elektriska anslutningar mellan vagnar närmar sig antalet överförda signaler 200. Det är därför nödvändigt att snabbt och effektivt testa alla anslutningar inuti blocket samt anslutningar som leder ut ur blocket. Den enklaste metoden är att testa signalöverföring med en ohmmeter. Den metoden, trots att den uppfyller sina funktioner, är begränsad framförallt av testtiden samt möjligheten att göra ett misstag av testare. För att förbättra testkvaliteten är det alltså nödvändigt att bygga ett system som kan testa hela kopplet snabbt samt tillförlitligt och som samtidigt är tillräckligt flexibelt för att kontrollera olika sorts koppel, beroende på gällande produktionskrav. Sådana testkrav för elektriska anslutningar ledde till att ett system för omfattande koppeltestning upprättades i huvudkontoret av det svenska företaget Dellner Couplers. Systemet levererades till den polska avdelningen, där det visade sig att det inte uppfyllde förväntningarna. Det var nödvändigt att anpassa det till anläggningens särdrag. För investeraren var det viktigt att få möjlighet att kontrollera alla elektriska anslutningar, och särskilt korskopplingar. Systemet som levererades för modernisering bestod av två mobila Sarel elcentraler, en Schneider Electric iPC dator med artikelnumret MPCBN02NAA00N, innehållande en Celeron 566MHz-processor samt en LCD-bildskärm med artikelnumret MPCNB20NNN00N, med en pekskärm och ett inbyggt tangentbord. Datorn körde systemet Microsoft Windows 2000 Professional.

 

Det användes inte den standard PLC- styrenheten i systemet, utan en VLC-mjukvarustyrenhet av Steeplechase företaget. In- och utgångar implementerades med användning av Telemecanique Momentum 170 ADO 350 00 samt 170 ADI 350 00 system. Kommunikation med I/O-system använde Modbus TCP/IP-protokollet. Ethernetkommunikationsmodulerna 170 ENT 110 00, som installerades på 170 ADO och 170 ADI-moduler, var ansvariga för överföringen. Systemets särart krävde, som nämnts, skapande av ett universellt, konfigurerbart testsystem som skulle kunna kontrollera vilken typ av koppel som helst. Det antogs att systemet skulle kunna kontrollera 224 direkta anslutningar samt 256 korskopplingar i ett koppel. Dessa antal bestämdes baserande på dokumentationen gällande VLC-mjukvaran, som i den levererade versionen kunde hantera högst 30 I/O-anordningar. Som en testsignal antogs det ett högt tillstånd vid 24VDC-binärutgången. Det befintliga antalet ingångs- och utgångsmoduler har alltså utökats till den maximala möjliga konfigurationen. Slutligen skapades in- och utgångssystemet av:

• 15 st. Momentum 170ADI35000 moduler

• 15 st. Momentum 170ADO35000 moduler

• 30 st. 170ENT110 00 samt 170ENT110 02 Ethernetmoduler

In- och utgångar från Momentum-moduler används med Harting industrikontaktdon. Slutligen använder systemet 480 digitala ingångar och 480 digitala utgångar. En styrapplikation som körs på VLC-mjukvaran är ansvarig för testprocessen. Visualisering genomfördes på Schneider-Vijeo Look-programvaran. På visualiseringsnivån har användaren möjlighet att välja ett koppel för testet och behöver ange kopplets parametrar: serienummer, projektnummer som kopplet skapades under samt projektets revisionsnummer. Ytterligare finns det en möjlighet att lägga in nya projekt vars parametrar sparas i en textfil. Systemet tillåter alltså att tillägga och godtyckligt konfigurera nya projekt – det är ett universellt och flexibelt verktyg.

Själva testet genomförs i två steg. Först testas det korskopplingar som kan vara upp till 256 st. Därefter testas det direkta anslutningar. För att utföra testet är det nödvändigt att skapa en separat post för varje typ av provkoppel. Under provet testas det systemets svar på en digital utgång. Resultatet sparas i ett skrivbord. Nästa utgång testas efteråt, den föregående tas bort och resultatet sparas igen i skrivbordet under ett nästföljande index. Den processen fortsätter tills den sista utgången för en viss typ av koppel testas. När testet är slutfört genereras ett speciellt Microsoft Excel-kalkylblad. Kalkylbladet innehåller ett makro skrivet i Visual Basic, som jämför tillståndet av svar från testade ingångar med en referenstabell för ett visst koppel. I slutskedet skapas det en testrapport som uppvisar svar från enskilda stift samt testresultat. I fall av fel upplyser rapporten om var felet inträffades, som möjliggör att snabbt kontrollera kopplet och fixa felaktiga anslutningar.

Systemet används i Dellner Couplers sedan oktober 2005 och är fullt fungerande. Det bidrog till en enorm förbättring när det gäller koppeltestsnabbhet (ett fullständigt test av det största kopplet tar mindre än 5 minuter) som innebär en signifikant ökning av kvalitet samt eliminering av kostsamma serviceresor.

 

 

Översikt över huvudkomponenter av Schneider Electric: 

MPCBN02NAA00N 1 Industridator

MPCNB20NNN00N 1 Bildskärm med en pekskärmsfunktion

170ADI35000 15 TSX Momentum-modulen 32 24VDC- ingångar

170ADI35000 15 TSX Momentum-modulen 32 24VDC-utgångar

170ENT11000 16 Ethernet-komunikationsadapter 10Mbit

170ENT11002 14 Ethernet-komunikationsadapter 10/100Mbit 

ABL6RF2415 2 Nätaggregat 24VDC

ABL7RE2402 2 Nätaggregat 24VDC

S19305 1 Kontrollpanel

S83059 1 Kopplingsskåp

INNE REALIZACJE

back to top