DIN KARRIÄR I VÅR FÖRETAG

Idag anställer vi cirka 30 personer i alla våra avdelningar i Polen. I enlighet med våra principer ligger de anställda personerna till grund för vår framgång. Vi anställer energiska, ambitiösa och mycket arbetsamma personer. Tack vare dem kan vårt företag utveckla sig i Polen.  

Vår bransch är mycket krävande – det är ett ständigt pågående process, som involverar våra tankar och våra handlingar. 

Vi erbjuder dig ett intressant jobb i ett ungt team av ingenjörer och tekniker som har stora kunskaper i elektroteknik, styrteknik samt luftkonditionering och ventilation. Du ska ha möjligheter att utveckla sig och höja din yrkeskompetens genom utbildningar.