Modernisering av styr- samt kraftförsörjningssystem i en KWK 106 grävmaskin

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget gällde modernisering av KWK106 grävmaskinens styr- och kraftförsörjningssystem. Renoveringsarbeten omfattade även andra grävmaskinens mekanismer. För att öka funktionalitet och minska felfrekvens beslöts det att montera växelriktare för att styra drivenheter samt en PLC-styrenhet med en kontrollpanel. Renoveringsarbeten inkluderade montering av nya skåp och ett nytt skrivbord som bereddes tidigare, deras anslutning och start samt med produktionsprov. Anordningar valdes ut i enlighet med kundens krav samt med inlämnade tekniska uppgifter. På grund av utrustningsstandardisering i anläggningen valdes det automationskomponenter och drivenheter från Siemens erbjudande: – en S7-300 programmerbar styrenhet, – en TP177B 5,7” färgkontrollpanel med en pekskärmsfunktion, – Micro Master 440 frekvensomvandlare. Övriga anordningar kommer från erbjudande av Schneider Electric: – Compact NSX-brytare, motorbrytare och säkringsinstallationsplintar, – lampor, knappar och signalpelare, – kontaktorer och reläer, – Sarel Specjal 3D-skåp. På grund av förhållanden på monteringsplatsen skapades huvudskåpen och kontrollpanelen på beställning. Kraftförsörjning av automation- och styrsystem från elnätet på 500V försågs genom Elhand 500/230V transformatorer.

Konstruktion och funktion

Den presenterade KWK 106 grävmaskinen används för att ta material från en hög och transportera den på en bandtransportör av en sikt- och krossmaskin. Hinkhjulet, som markerades med siffran ”1” på bilden, plockar material genom att rotera och tippar det på mottagningsmataren ”2”. Lasten överförs från mottagningsmataren på lastningsmataren ”4” som lastar materialet transportbandet av nästa maskin. För att förbättra arbets- och styrparametrar utrustades hinkhjulets drivenhet med en frekvensomvandlare. Grävmaskinens huvuddel (kaross) med hytter och hinkhjulets arm roterar tillsammans runt grävmaskinens axel. Karossens rotation förändrar inte lastningsmatarens position. Både karossens och mottagningsmatarens drivenhet utrustades med frekvensomformare under moderniseringsarbeten, som avsevärt förbättrade manövreringsprecision. Drivenheterna är oberoende för varje band och grävmaskinen kan alltså köras med båda band i samma riktning eller rotera med andra växelkombinationer. Efter att starta rotation av hinkhjulet och bältetransportörerna utför operatören en repeterande arbetscykel: – lyfta hinkhjulet – nå högen – rotera grävmaskinen samt med hinkhjulet, med en viss vinkel – sänka hinkhjulet – rotera grävmaskinen med en viss vinkel i andra riktningen – sänka hinkhjulet – efter att nå nedre positionen (samla ett skikt) lyftas hinkhjulet igen och grävmaskinen körs mot högen på nytt. Den moderniserade kontrollpanelen med manöverpanelen ger operatören större kontroll och övervakningsförmåga hos grävmaskinen.

Det moderniserade kontrollbordet med manöverpanelen anger operatören större styr- och övervakningsmöjligheter inom grävmaskinsarbete. På panelen finns det meddelanden om larm, varningar eller arbetsstatus av enskilda komponenter. Beroende på statusen markeras komponenterna med en gällande färg på scheman (grön-arbete, gul-meddelande eller varning, röd-larm). På huvudpanelen samlas det information som är relevant för grävmaskinens normala drift, såsom driftläge, status på gränslägesbrytare, instruktioner för operatören samt strömmar och oljetemperatur. Larmmeddelanden blir tillgängliga efter att öppna ett separat fönster. I inställningar ställer man parametrar angående oljetemperatur och automatisk smörjning.

Sammanfattning

Renovering och modernisering av styrsystem skulle förbereda grävmaskinen för vidare drift och eliminera problem och störningar som oftast förekom. Det tillämpades frekvensomformare där det var nödvändigt för att möjliggöra mjukstart och hastighetsreglering. Användning av en PLC-styrenhet tillät en partiell automatisering av styrsystemet och bättre övervakning av grävmaskinens tillstånd. Och drifttest som genomfördes bekräftade grävmaskinen korrekta funktion samt funktionalitet av de tillämpade lösningarna.

INNE REALIZACJE

back to top