Układ automatyki do fontanny „Cztery kwartały” na starówce w Gdańsku

Firma MH Automatyka w 2010 roku zrealizowała projekt dotyczący budowy rozdzielnicy zasilającej Fontannę Czterech Kwartałów na Starym Mieście w Gdańsku. Całe przedsięwzięcie polegało na doborze odpowiedniej aparatury elektrycznej, jej instalacji w szafie rozdzielczej, odpowiednie oprogramowanie, a następnie uruchomienie.

Zaprojektowany przez naszą firmę system automatyki miał sterować pracą pomp, załączaniem poszczególnych programów animacji obrazu wodnego oraz załączaniem i wyłączaniem świateł i całej fontanny w zależności od sygnałów z zegara czasu rzeczywistego i astronomicznego. Dodatkowo wykonany układ miał również współpracować z innymi czujnikami i urządzeniami oraz powiadamiać SMS’em wskazany numer telefonu o poszczególnych alarmach. Ze względu na bardzo dobrą znajomość oraz wymagania klienta układ automatyki został oparty na aparaturze firmy Schneider Electric.

Do sterowania fontanną MH Automatyka wykorzystała między innymi: 

TWDLCAA40DRF STEROWNIK COMPACTOWY 24WE 14+2WY, 220VAC  
TM2AMI4LT MODUŁ ANALOGOWY 4 WE, NAP. PRAD. PT. NI.  
TM2DRA16RT MODUŁ BINARNY, 16 WY PRZEK. LISTWA 
XBTN400 TERMINAL MAGELIS OPTIMUM 4X20 ZN.  
ABL8REM24030 ZASILACZ IMP(100-240)VAC.24VDC; 3A  
ATV21HU22N4 ALTIVAR 21 3X380/480VAC 2,2KW IP20  
RM4TG20PRZEKAŹNIK KONTROLI ZASILANIA 200-500VAC 

Poza przedstawionymi powyżej aparatami użyto także – z oferty Schneider Electric – styczniki, przekaźniki, wyłączniki nadprądowe, rozłączniki oraz elementy sygnalizacji i sterowania z gamy XB4. Wszystkie urządzenia zainstalowano w szafie Sarel Special 6000 o wymiarach 1800x600x400. W układzie zamontowano dodatkowo moduł telemetryczny Inventia MT101 oraz zasilacz buforowy Polwat PWS 100RB. Ze względu na mały stopień skomplikowania aplikacji firma MH Automatyka użyła sterownika PLC Twido. Po rozszerzeniu sterownika o moduł wyjść przekaźnikowych oraz wejść analogowych udało się zrealizować wszystkie funkcje systemy automatyki wymagane przez klienta. Do sterownika zostały podłączone: przemienniki częstotliwości pomp, panel operatorski, czujnik wiatru (anemometr), czujnik poziomu wody w niecce fontanny, filtry pomp, pompa odwadniająca, lampy, zegar czasu rzeczywistego i astronomicznego, czujnik ciśnienia. Na podstawie sygnału z czujnika poziomu – poprzez pompę – w niecce fontanny uzupełniana jest woda niezbędna do pracy pomp i dysz. Natomiast dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody w obiegu zastosowano filtry i zmiękczacz, które są również sterowane przez układ automatyki. Pompa odwadniająca zabezpiecza studzienkę z automatyką przed zalaniem, a uruchamiana jest przez sterownik na podstawie sygnału z czujnika pływakowego. Zegar czasu astronomicznego i rzeczywistego sterują załączeniem świateł po zmroku i wyłączeniem fontanny w godzinach nocnych. W celu umożliwienia operatorowi sterownia pracą układu oraz odczytu błędu i alarmów zastosowano panel operatorski XBTN400. Ekran tekstowy 4×20 znaków okazał się wystarczający dla zrealizowania w czytelny i przejrzysty sposób sterownia pompami, filtrem, zmiękczaczem, lampami, uzupełnianiem ubytków wody oraz sygnalizacją stanów alarmowych. Ze względu na zwiewanie wody z fontanny przy większej prędkości wiatru dodatkowo zastosowano przemienniki częstotliwości, aby zmniejszyć odpowiednio wysokość strumienia wody lub w przypadku zbyt dużego wiatru fontannę całkowicie wyłączyć. Ze względu na swoje parametry przemiennik ATV 21 okazał się odpowiedni do pracy z tymi pompami. 

Dokładna analiza oraz wykonany i zrealizowany na tej podstawie projekt oraz próby przeprowadzone na obiekcie pozwoliły stworzyć firmie MH Automatyka funkcjonalny system automatyki sterowania fontanną odpowiadający potrzebom klienta. 

 

Please follow and like us:
Tweet
Pin Share

INNE REALIZACJE

back to top
RSS
Follow by Email
Twitter
Tweet