Automationssystem för fontänen ”Cztery kwartały” (Fyra kvartalen) i Gamla stan i Gdansk

Under 2010 genomförde företaget MH Automatyka ett projekt för konstruktion av en instrumenttavla som försörjer de Fyra Kvarterens Fontän i Gdansks gamla stan. Hela företaget bestod i val av lämplig elektrisk utrustning, dess installation i omkopplaren, lämplig programvara och sedan idrifttagning. Projektet handlar om val av lämplig elutrustning, dess installation i ett kopplingsskåp, användning av en lämplig programvara och sedan idrifttagning.

Automationssystemet designat av vårt företag skulle kontrollera driften av pumpar, aktivera individuella animationsprogram för vattenbildar samt styra belysning av hela fontänen beroende på signaler från realtids- och astronomiska klockan. Dessutom skulle systemet också samverka med andra sensorer samt enheter och skicka ett meddelande om enskilda larm till ett angivet telefonnummer via SMS. På grund av utrustningens bra förmåga samt kundkrav beslutades det att välja Schneider Electric-utrustning för automationssystemet.

För att fontänstyrsystemet användes det bland annat:

TWDLCAA40DRF 

KOMPAKTSTYRENHET 24 INGÅNGAR 14+2 UTGÅNGAR, 220VAC

TM2AMI4LT 

ANALOG MODUL 4 INGÅNGAR, Vdc, mA, PT, NI

TM2DRA16RT 

BINÄRMODUL, 16 UTGÅNGAR RELÄKORT

XBTN400 

TERMINAL MAGELIS OPTIMUM 4X20 ZN.  

ABL8REM24030 

NÄTAGGREGAT IMP(100-240)VAC.24VDC; 3A  

ATV21HU22N4 

ALTIVAR 21 3X380/480VAC 2,2KW IP20  

RM4TG20

KRAFTKONTROLLRELÄ 200-500VAC 

 

Förutom de ovannämnda anordningarna användes det även annan utrustning från Schneider Electric-erbjudandet: kontaktorer, reläer, överströmbrytare, frånskiljare och signal- och styrelement från XB4-serien. Utrustningen installerades i Sarel Special 6000-skåpet. Med mått på 1800x600x400. Det monterades ytterligare en Inventia MT101 telemetrienhet samt ett Polwat PWS 100RB buffert-nätaggregat. På grund av applikationens låga grad av komplexitet, använde MH Automatyka en Twido PLC-styrenhet.

Efter utökning av styrenheten med en reläutgångs- och analoga ingångsmodul och analoga ingångar, blev det möjligt att uppfylla alla kundens krav gällande funktioner av automationssystemet. Följande utrustning anslöts till styrenheten: pumpfrekvensomvandlare, kontrollpanel, vindgivare (anemometer), vattennivåsensor i fontänskålen, pumpfilter, avloppspump, lampor, realtids- och astronomisk klocka, tryckgivare. Beroende på signal från vattennivåsensorn – genom pumpen – fylls fontänskålen med vatten som behövs för drift av pumpar och munstycken. För att säkerställa en bra vattenkvalitet i kretsloppet användes det filter och mjukgörare som också styrs av automationssystemet. Avloppspumpen skyddar brunnen med utrustningen mot översvämning, och den startas av styrenheten baserande på signal från en flottör. Den astronomiska och realtidsklockan styr belysning efter mörkret och avstängning av fontänen under nattetider. För att styra driften av systemet och avläsa fel samt larm användes det XBTN400-kontrollpanelen. Textskärmen på 4×20 tecken visade sig vara tillräckligt läsbar och tydlig för kunna styra pumpar, filter, mjukgörare, lampor, påfyllning av vattenförluster och signalering av larmtillstånd. Vatten blåsas av fontänskålen vid högre vindhastighet och därför användes ytterligare frekvensomformare för att minska höjd av vattenflödet eller att stänga av fontänen fullständigt vid kraftig vind. Den ATV 21-omvandlaren visade sig lämplig för samverkan med dessa pumpar.

En noggrann analys samt projekt som förbereddes och utfördes på denna grund samt tester genomförda på anläggningen tillät att skapa ett funktionellt automationssystem för styrning av fontänen som uppfyller kundens krav.

Please follow and like us:
Tweet
Pin Share

INNE REALIZACJE

back to top
RSS
Follow by Email
Twitter
Tweet