TWOJA KARIERA W NASZEJ FIRMIE

Zatrudniamy obecnie ok. 30 osób we wszystkich naszych oddziałach w Polsce. Zgodnie z przyjętą przez nas filozofią – pracownicy stanowią podstawę sukcesu naszej firmy. Zatrudniamy osoby dynamiczne, ambitne, potrafiące wytrwale pracować. To im zawdzięczamy rozwój firmy w Polsce.

Poszukujemy osób które cenią:

Ciągłe doskonalenie

Nieustannie rozwijamy i ulepszamy nasze usługi i procesy biznesowe. Jeżeli inwestujesz we własny rozwój; zaspokajasz  swoją ciekawość; stwarzasz wokół siebie twórczą atmosferę; doceniasz i wspierasz różnice w myśleniu i działaniu – zapraszamy do nas.

Partnerstwo

Pracujemy zespołowo, otwieramy się na nowych ludzi i nowe możliwości. Jeśli umiesz współpracować, cenisz pracę zespołową, efektywnie porozumiewasz się z innymi, potrafisz zrozumieć ich poglądy i stanowiska; z łatwością przedstawiasz skomplikowane pomysły; przyczyniasz się do powstania i utrzymania twórczej atmosfery w zespole – zapraszamy do nas.

Jakość

Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy. Wierzymy, że sukces osiąga się poprzez jakość i oddanie wykonywanej pracy. Jeśli jesteś zorientowany na jakość i nieustannie dążysz do doskonałości – zapraszamy do nas.

Proste rozwiązania

Wierzymy, że najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Jeżeli potrafisz rozpoznać i zdefiniować problemy w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji i własną intuicję, określać ich główne przyczyny i rozpatrywać je z różnych stron; łatwo znajdujesz strategiczne rozwiązania – zapraszamy do nas.

Innowacyjność

W naszej pracy uwalniamy wyobraźnię i działamy z odwagą. Wspieramy kreatywność i zachęcamy ludzi do podejmowania ryzyka w eksperymentowaniu z nowymi pomysłami. Jeśli nie ustajesz w wysiłkach, by znaleźć nowe sposoby działania i realizacji celów; potrafisz pokonywać przeszkody zgodnie z określonymi priorytetami; wykorzystujesz swoją wyobraźnię i wiedzę, by tworzyć nowe rozwiązania i osiągać coraz lepsze rezultaty; swoimi pomysłami wykraczasz ponad standardy – zapraszamy do nas.

Branża w której działamy jest wymagająca – to nieustanny proces działania i myślenia.

Z naszej strony możemy Ci zaoferować ciekawą pracę w młodym zespole inżynierów i techników posiadających obszerną wiedzę i zdolności z zakresu elektrotechniki, automatyki oraz klimatyzacji i wentylacji. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.