22.06.2021
resizer  
Wykonanie nowej rozdzielni zasil. dla pompy ppoż.

PROJEKT Wykonanie nowej rozdzielni zasil. dla pompy ppoż. MIEJSCE REALIZACJI Elektrociepłownia Energa Kogeneracja w Elblągu ZAMAWIAJĄCY ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. TEMATYKA PROBLEMU – Wykonanie nowej rozdzielni odpowiedzialnej za zasilenie pompy przeciwpożarowej oraz urządzeń z nią związanych zgodnie z  przedmiotem […]

31.01.2021
resizer  
Wymiana rozdzielnicy sterującej sito-piaskownikami w oczyszczalni ścieków

PROJEKT Wymiana rozdzielnicy sterującej sito-piaskownikami MIEJSCE REALIZACJI Oczyszczalnia Ścieków w Juracie ZAMAWIAJĄCY Spółka Wodno-Ściekowa, Swarzewo TEMATYKA PROBLEMU – Wykonanie nowej rozdzielnicy zasilająco-sterującej pracą dwóch sito-piaskowników Huber ROTAMAT oraz urządzeniami pomocniczymi tj. zgarniacze, transportery ślimakowe; – Demontaż starej rozdzielnicy […]

14.08.2017
resizer  
Oprogramowanie sterownika PLC oraz panela operatorskiego w przepompowni „Sobieski” w Gdańsku

W Gdańsku realizowany jest projekt wodo-ściekowy. Projekt polega na modernizacji i rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i jest rozpisany na lata 2005- 2010. Celem Gdańskiego projektu wodno – ściekowego jest między innymi poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód. W ramach niniejszego projektu […]

resizer  
Modernizacja stanowiska do testowania połączeń elektrycznych w sprzęgach kolejowych

Modernizację zleciła znana w branży kolejowej firma Dellner Couplers, czołowy producent sprzęgów kolejowych na świecie. Sprzęgi w kolejnictwie stosowane są do łączenia wagonów. Obok połączeń mechanicznych sprzęg musi także zapewnić połączenia elektryczne. Część sprzęgu odpowiedzialna za połączenia elektryczne zbudowana jest […]

resizer  
Modernizacja układu sterownia i zasilania koparki KWK106

Opis aplikacji Przedmiotem aplikacji była modernizacja układu sterownia i zasilania koparki KWK106. Prace remontowe obejmowały również inne mechanizmy koparki. W celu zwiększenia funkcjonalności i zmniejszenia awaryjności zdecydowano się na zamontowanie falowników do sterownia napędami oraz sterownika PLC z panelem operatorskim. Prace remontowe […]

resizer  
Układ automatyki pieca do polimeryzacji pokryć proszkowych

W 2009 roku firma wytwarzająca pokrycia proszkowe zwróciła się do MH Automatyka z zapytaniem o zmianę proponowanego przez producenta pieca systemu automatyki sterowania piecem do polimeryzacji pokryć proszkowych na bardziej funkcjonalny. Firma MH Automatyka przedstawiła ofertę i podjęła się realizacji tego projektu. Piec […]

resizer  
Układy SZR realizowane przez firmę MH Automatyka

Zasilanie odbiorników elektrycznych powinno dokonywać się w sposób ciągły, przy czym skutki przerw i niezadowalającej jakości energii zależą od rodzaju zainstalowanych odbiorników. Wymagania klientów związane z niezawodnością i ciągłością zasilania są coraz większe. Zarówno w obiektach przemysłowych, handlowych jak i obiektach użyteczności […]

resizer  
Układ automatyki do fontanny „Cztery kwartały” na starówce w Gdańsku

Firma MH Automatyka w 2010 roku zrealizowała projekt dotyczący budowy rozdzielnicy zasilającej Fontannę Czterech Kwartałów na Starym Mieście w Gdańsku. Całe przedsięwzięcie polegało na doborze odpowiedniej aparatury elektrycznej, jej instalacji w szafie rozdzielczej, odpowiednie oprogramowanie, a następnie uruchomienie. Zaprojektowany przez naszą firmę […]

resizer  
Automatyzacja układu malowania proszkowego

Firma MH Automatyka zmodernizowała układ malowania proszkowego. Przed modernizacją układ wymagał ingerencji obsługi w cykl każdego malowania. Manipulatory i pistolety załączane były przez obsługę ręcznie, a nadmiar proszku nie był odzyskiwany. Transport pracował z jedną stałą prędkością, której operator nie mógł zmieniać. Nie było możliwości […]

resizer  
Modernizacja wirówki do warzyw

Firma MH Automatyka Sp. z o.o. dokonała modernizacji wirówki do warzyw. Warzywa po poszatkowaniu i po wypłukaniu zostają poddane procesowi wirowania. Dzięki osuszeniu z wody, termin przydatności do spożycia pakowanych warzyw, ulega wydłużeniu. Wirówka składa się z transportera załadowczego, komory wirującej oraz transportera […]